Self-Service

Voor gemeenten gaat er in de aanloop naar de verkiezingsdag veel tijd zitten in het uitnodigen van potentiële stembureauleden, het verwerken van hun beschikbaarheid en het maken van een indeling. De Self-Service van TSA verkiezingen biedt uitkomst; uw stembureauleden beheren hierin namelijk zelf hun aanmelding en kiezen (indien u dit wenst) zelf een beschikbare stembureaufunctie en -locatie. Dit bespaart niet alleen veel tijd; groot extra voordeel is dat al deze gegevens altijd actueel zijn.

Beschikbaarheid en meer

Vanuit de Self-Service nodigt u uw ledenbestand uit om hun beschikbaarheid door te geven. Uw leden ontvangen vervolgens een e-mail met een unieke link en kunnen vanaf dat moment via computer, smartphone of tablet inloggen in de Self-Service. De tekst van de uitnodigingsmail kunt u naar eigen wens aanpassen.

Tot wanneer uw leden hun beschikbaarheid kunnen doorgeven en wijzigen, welke vragen er aan uw leden worden gesteld en welke mogelijkheden worden aangeboden bepaalt u zelf. In aanvulling op het vragen van hun beschikbaarheid, kunt u uw leden vragen om:

  • Hun mobiele telefoonnummer en/of IBAN op te geven of te controleren
  • Hun voorkeur voor stembureaufunctie en/of stembureaulocatie door te geven of zelf een beschikbare stembureaufunctie en -locatie te kiezen.

De Self-Service kan automatisch een herinneringsmail sturen naar leden die na enige tijd hun beschikbaarheid nog niet hebben doorgegeven. Zo houdt u tijd over voor andere taken.

Screenshot Self-Service beschikbaarheid melden

Vertrouwd en gebruiksvriendelijk

De naam van uw gemeente is opgenomen in het webadres van uw eigen Self-Service omgeving. In deze omgeving kunt u bovendien uw eigen logo, achtergrond en kleurstelling toepassen zodat de look-and-feel van de Self-Service overeenkomt met de huisstijl van uw gemeente.

Het doorlopen van de Self-Service is opgedeeld in een aantal opeenvolgende stappen, waarbij elke stap is voorzien van een korte toelichting. Dit maakt het gebruik van de Self-Service voor leden laagdrempelig en overzichtelijk. U als gemeente heeft per stap de mogelijkheid om de standaard toelichtende tekst naar eigen wens aan te passen.

Optimale stembureau-indeling

U kunt ervoor kiezen om uw leden een beschikbare stembureaufunctie en -locatie te laten kiezen (wie het eerst komt, het eerst maalt) of om zelf een stembureau-indeling te maken. U kunt hierbij ook de Self-Service een voorstel laten doen voor een optimale (voorlopige) stembureau-indeling, zodat u zelf alleen nog de puntjes op de 'i' hoeft te zetten. Uiteraard behoudt u als gemeente altijd de regie over de uiteindelijke indeling.

Worden er in uw gemeente standaard ook ambtenaren ingedeeld op de stembureaus? De Self-Service maakt het inzichtelijk wie van uw leden ambtenaar is en houdt hier eventueel rekening mee bij het genereren van een optimale (voorlopige) stembureau-indeling.

Dashboard

Gedurende de gehele periode dat de Self-Service actief is, heeft u direct zicht op de actuele status van uw stembureauleden (uitgenodigd/herinnerd/beschikbaar/niet beschikbaar/enz.), uw stembureaus en het aantal vacatures per functie. Er is geen makkelijkere manier om een vinger aan de pols te houden.

Screenshot Self-Seervice dashboard

Werven van nieuwe leden

De aanmeldpagina van de Self-Service voor aspirant stembureauleden ondersteunt gemeenten bij het uitbreiden van hun ledenbestand. Op deze pagina kunnen personen die nog niet eerder zitting hebben genomen op een stembureau in uw gemeente hun interesse kenbaar maken. De gegevens die zij hierbij invullen kunt u bekijken in de Self-Service. Maakt uw gemeente gebruik van Elektor? Dan kunt u deze aanmeldgegevens gemakkelijk overhalen en de aspirant stembureauleden direct toevoegen aan uw ledenbestand.

Koppeling met Elektor

Maakt uw gemeente gebruik van Elektor? Dan kunt u direct vanuit Elektor uw stembureauleden aanmelden bij de Self-Service. Alle belangrijke informatie die u vervolgens verzamelt en creëert in de Self-Service, zoals de aanmelding van nieuwe potentiële stembureauleden, de beschikbaarheid van uw leden, eventuele gewijzigde persoonlijke gegevens en de stembureau-indeling kunt u overhalen naar Elektor.

Een abonnement op Elektor is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Self-Service.